Dấu ấn Cách mạng tháng Tám

72 năm đã trôi qua kể từ Cách mạng tháng Tám 1945, nhưng mỗi độ thu về, khí thế của ngày toàn quốc khởi nghĩa lại sục sôi trong lòng những người con đất Việt. 

Nhiều hoạt động xây dựng thành phố văn minh

Sau 1 năm thực hiện Đề án xây dựng "Đô thị văn minh - Công dân thân thiện", TP. Nha Trang đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử. Qua đó góp phần xây dựng thành phố ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách.

Nét son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa

Vào đầu tháng 8-1945, Ủy ban Mặt trận Việt Minh tỉnh được thành lập trên cơ sở thống nhất các nhóm Việt Minh đã ra đời trước đó ở các địa phương trong tỉnh; đồng thời thông qua chương trình hành động chung của phong trào cách mạng.

 
.

các thông tin tiện ích

31442