Thanh tra 6 tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết thi đua năm 2017

Năm nay, công tác thi đua khen thưởng của cụm tiếp tục chuyển biến tích cực. Toàn cụm đã triển khai 570 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc 513 cuộc; qua đó, phát hiện 883 đơn vị sai phạm.

Thành ủy Nha Trang: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho cán bộ chủ chốt

Ngày 15-12, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho gần 300 cán bộ chủ chốt của thành phố.

Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 15-12, tại TP. Nha Trang, Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Công đoàn VNPT) tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hơn 300 đại biểu đại diện cho 44.000 cán bộ, đoàn viên Tập đoàn VNPT tham dự.

 
.

các thông tin tiện ích