Khảo sát hoạt động của các ban quản lý dự án trực thuộc các sở

Ngày 20-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành khảo sát tình hình hoạt động của ban quản lý dự án và tình hình triển khai các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư.  

Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự tại vùng giáp ranh giữa hai huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) và Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) được quan tâm nên đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua một số kết quả giám sát

Qua 2 đợt giám sát thực tế vào tháng 5 và tháng 8-2017, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; công tác quản lý giữ, giam được thực hiện tốt.

 
.

các thông tin tiện ích