Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 -2021

26/05/2016, 23:57 [GMT+7]

Mời bạn đọc click vào hàng chữ bên dưới để xem danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 -2021 ở định dạng file pdf

 

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 -2021

;