Kỷ cương 76

Hiện nay, ở nhiều cơ sở đảng địa phương, tình hình đảng viên "sinh hoạt 76" còn rất rời rạc, hình thức, thiếu hiệu quả.

Giữ thương hiệu

Mới đây, làm việc với UBND tỉnh và các ban, ngành, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý Khánh Hòa cần chủ động khai thác tối đa lợi thế so sánh của địa phương về công nghiệp; dịch vụ - du lịch; thủy sản... Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch.

Đừng làm nản lòng

- Vụ bãi rác ở Ninh Hòa, nghe nói người dân vẫn chưa chịu cho đổ rác hả ông? Một ngày rác thải nhiều biết bao nhiêu, cứ ách tắc hoài căng thiệt đó…

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442