Quy hoạch đô thị

Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đến năm 2025, toàn tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. TP. Nha Trang, đến năm 2020 sẽ trở thành đô thị hạt nhân, đô thị trung tâm, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Chất lượng thông tin

Ngày 30-3-2017, Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước bắt đầu có hiệu lực. Đây là văn bản mang tính pháp lý cao, quy định khá tập trung và đồng bộ những nội dung về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của các bên liên quan để bảo đảm chất lượng thông tin cung cấp cho báo chí.

Sự minh bạch cần thiết

Sở Tài Nguyên Môi trường vừa công bố danh sách các dự án đầu tư nhà ở đang thế chấp ngân hàng (tính đến ngày 5-5). Hầu hết các dự án này đều ở TP Nha Trang. Trong đó, có những dự án được quảng bá rầm rộ và được giao dịch khá sôi động trong thời gian qua như: Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú, Khu biệt thự cao cấp Ocean View, Khu biệt thự Anh Nguyễn, Khu đô thị Nam Sông Cái…

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442