Xây dựng đội ngũ cán bộ

Ngày 7-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW (sau đây gọi tắt là Quy định 98) của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Phạt…

- Ông nhìn xa có thấy vết xẻ trên lưng Hòn Rùa không? Tui nghe nói có dự án ở đó nhưng không rõ họ sẽ làm gì với hòn đảo này, Hòn Rùa sẽ đẹp hơn hay xấu đi?

Báo chí và mạng xã hội

Ngày 12-10 tới đây, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí chủ đề: "Báo chí và mạng xã hội nhìn từ góc độ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo".

 
.

các thông tin tiện ích