19 báo Đảng địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên ký cam kết tuyên truyền về du lịch

Ngày 27-4, tại TP. Nha Trang, Báo Khánh Hòa đã đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 7 vòng IV với chủ đề "Vai trò của báo chí trong quảng bá du lịch".      

Nâng cao vai trò báo chí trong quảng bá du lịch

Với mục đích nâng cao vai trò của hệ thống báo đảng địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong công tác quảng bá du lịch, ngày 27-4, tại TP.Nha Trang, Báo Khánh Hòa đăng cai tổ chức hội thảo với chủ đề "Vai trò của báo chí trong quảng bá du lịch". 

Báo chí đóng góp quan trọng vào hoạt động du lịch của địa phương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa (26-4-1947 - 26-4-2017) và Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên với chủ đề "Truyền thông và Du lịch" diễn ra tại TP. Nha  Trang vào ngày 27-4, do Báo Khánh Hòa đăng cai tổ chức...

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442