Có kê khai thu nhập?

Hỏi: Công ty ký hợp đồng lao động 12 tháng với người lao động, nhưng người lao động làm việc dưới 3 tháng thì nghỉ. Trường hợp này có bị thu 10% thuế thu nhập cá nhân, có kê khai thu nhập khi công ty làm quyết toán thuế không?

Nguyên đơn rút đơn, tòa xử lý sao?

Hỏi: Tôi là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện dân sự. Sau khi có quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao hủy cả hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm giao về cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại, ....

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có chính sách hỗ trợ nhà phân phối, đại lý tiêu thụ sản phẩm bằng các hình thức: chi trả bằng tiền, cấn trừ công nợ hoặc tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước dựa trên sản lượng tiêu thụ. 

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442