Quyền yêu cầu giữ bí mật thông tin của đương sự

Tôi là đương sự trong vụ kiện chờ xử phúc thẩm, tôi nghe nói kể từ ngày 1-7-2017, tòa án sẽ công bố công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tòa án. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về quyền yêu cầu giữ bí mật thông tin của đương sự?  

Thời hiệu tranh chấp đất đai lần hai

Xin hỏi quy định về thời hiệu giải quyết tranh chấp lần hai và hiệu lực thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật hiện hành.  

Đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động

Tôi đã có 15 năm làm việc tại một công ty, hiện nay một phần do tuổi lớn, phần do sức khỏe dẫn đến công việc không được nhanh nhạy như trước. Hiện nay công ty thông báo tới đây sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với tôi, nói là tôi đã không hoàn thành công việc được giao. 

 
.

các thông tin tiện ích

31442