Lại mặn... vì muối

Thời điểm này, nhiều đồng muối ở Ninh Diêm, Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn chưa thu hoạch được do những cơn mưa trái mùa gây ra. Nhiều hộ phải bơm, tát nước mưa để làm lại ruộng muối.  

Trăn trở nghề cấp dưỡng, bảo mẫu

Các trường tiểu học tổ chức bán trú đều rất cần những người làm cấp dưỡng, bảo mẫu. Thế nhưng, những quy định hiện nay đã khiến những người làm nghề này không có chức danh chính thức, thu nhập rất thấp mà vai trò tại nơi làm việc cũng không được coi trọng.

Trải rộng từ tâm, mở lòng nhân ái

Đến xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), nói đến Tỳ kheo Thích Thiện Phước (85 tuổi) - Trụ trì chùa Minh Quang Thiện Phước (thôn Quảng Đức) ai cũng cảm phục, bởi tấm lòng nhân ái của sư thầy không mấy người có được.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442