Những người "vác tù và hàng tổng"

Họ là những cán bộ Mặt trận cơ sở không ngại khó, ngại khổ, lặng lẽ làm những việc có ích cho thôn, xóm, và người dân…

Vượt lên số phận

Dù tật nguyền, hai nhân vật ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) mà chúng tôi gặp dưới đây vẫn ngày ngày âm thầm nỗ lực để sống, làm việc, khẳng định mình và tìm được bến bờ hạnh phúc…  

Mang chữ tâm ra đảo

Họ là những thầy giáo, cô giáo trẻ đã tình nguyện viết đơn ra đảo dạy học, với mong muốn cống hiến một phần tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp "trồng người". Vượt qua những vất vả, khó khăn, họ vẫn giữ mãi lòng yêu nghề, kiên trì bám trường, bám lớp...

 
.

các thông tin tiện ích