Chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót trong cải cách hành chính

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính năm 2017.

Sở Du lịch: Thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3

Sở Du lịch vừa có thông báo về việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3. Theo đó, sở sẽ áp dụng cung cấp 10 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 ở 2 lĩnh vực lữ hành và lưu trú tới người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Quyết tâm cao

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 ở Khánh Hòa đạt 80,84%, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2015 và là năm thứ 4 liên tiếp Khánh Hòa tăng vị trí xếp hạng CCHC.

 
.

các thông tin tiện ích