Nha Trang: Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Sáng 13-4, UBND TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị công bố chỉ số mức độ hài lòng, chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2016, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.

Hỗ trợ trực tuyến và thực hiện cơ chế một cửa

Từ quý II, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh triển khai hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS. Đây là bước chuyển quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Cục THADS tỉnh.

Phường Phương Sơn: Tích cực cải cách hành chính

Năm 2016, phường Phương Sơn được TP. Nha Trang đánh giá cao, chỉ số cải cách hành chính đạt 89%, xếp thứ nhì toàn thành phố.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442