Bảo hiểm xã hội: Nhiều giải pháp cải thiện chỉ số hài lòng

Với kết quả 2 năm liên tiếp (2015 - 2016) xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) ở mức trung bình, chỉ số hài lòng chưa đạt mục tiêu tỉnh đề ra, năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả để nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC cũng như chỉ số hài lòng.  

Triển khai cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 3

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 3-2017. Phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi về vấn đề này.

Trách nhiệm người đứng đầu

Vai trò của người đứng đầu Thực tế, kết quả cải cách hành chính (CCHC) phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442