Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Là địa phương miền núi, kinh phí xây dựng nông thôn mới chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước. Để đảm bảo tiến độ xây dựng đã đề ra, Khánh Sơn chủ động thực hiện một số giải pháp.

Cam Ranh: Không còn xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong 2 năm 2014 - 2015, TP. Cam Ranh có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Cam Bình, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông và Cam Lập. Tuy nhiên, đến tháng 6-2017, thực hiện đánh giá lại các xã đạt chuẩn nông thôn mới thì TP. Cam Ranh không còn xã nào. 

Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Hưởng ứng phong trào "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", thời gian qua, tuổi trẻ Khánh Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, chung tay xây dựng nông thôn mới.

 
.

các thông tin tiện ích

31442