Xã Vạn Phú: Cần rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt

Sáng 21-4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng các sở, ngành làm việc với xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh nhằm kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã. Đây là xã được huyện Vạn Ninh chọn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Nâng độ khó về tiêu chí môi trường

Giai đoạn 2011 - 2016, môi trường là tiêu chí được quan tâm đặc biệt trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2017 - 2020, tiêu chí về môi trường còn được đặt ra ở mức độ cao hơn.

Giai đoạn 2017 - 2020: Không còn cào bằng các tiêu chí

Không còn hình thức cào bằng, các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 sẽ được phân chia thành 2 nhóm xã khác nhau. Theo đó, một định mức thấp hơn dành cho các xã còn khó khăn và mức chuẩn cho các xã đồng bằng. 

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442