Xây dựng nông thôn mới: Sau bão, nhiều xã gặp khó

Năm 2017, toàn tỉnh Khánh Hòa có 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Bằng sự nỗ lực rất lớn, cả 9 xã đều cơ bản hoàn tất các chỉ tiêu đạt chuẩn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, hành trình NTM của nhiều xã trở nên dài hơn.  

Đề xuất công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 1-12, ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Kế hoạch nông thôn mới năm 2018: Đang cân đối ngân sách

Năm 2017, Khánh Hòa gặp không ít khó khăn do phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ bão lũ. Điều này tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng không ngoại lệ. Vì vậy, việc lựa chọn đầu tư cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đang được cân nhắc kỹ càng.

 
.

các thông tin tiện ích