Chung sức xây dựng nông thôn mới

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh.  

9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2017: Hoàn thiện đúng lộ trình

Mặc dù Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tại Khánh Hòa đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực từ nhiều phía, 9 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng để về đích theo đúng lộ trình.

Giám sát thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng 29-8, Thường trực HĐND huyện Vạn Ninh có buổi làm việc với các ngành, đoàn thể của huyện về giám sát thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

 
.

các thông tin tiện ích