Xã Diên Sơn: Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015, nhưng xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang có một số tiêu chí bị "rớt" chuẩn. Chính vì thế, địa phương đang đề ra giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Xây dựng nông thôn mới ở Khánh Thượng: Chưa xác định được lộ trình

Đến nay, xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) mới đạt 6/19 tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Điều đáng nói, Khánh Thượng là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện, nên quá trình xây dựng nông thôn mới chưa xác định được lộ trình.  

Xã Cam Hiệp Bắc: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm) đã và đang gấp rút thực hiện các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình đề ra, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2017.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442