CÔNG TY BẢO HIỂM PVI KHÁNH HÒA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY BẢO HIỂM PVI KHÁNH HÒA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Vĩnh Thái thông báo

    Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái (Công ty Vĩnh Thái) hiện là chủ đầu tư chính thức các Gói 1, Gói 6 và Gói 8 – KĐT Mỹ Gia.

Thông báo chuyển nhượng phần vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệpđược chào bán:  CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG      Địa chỉ:                                       Số05 Trần Phú, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại:            (84-258) 3590021                   Fax: (84-258) 3590017 Ngành nghề kinh doanh chính:  Bốc xếp hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, kho bãi lưu giữ hàng hóa, vận tải hàng hóa đường bộ, vận tải hàng hóa đường thủy nội bộ, Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442