Thông báo tuyển dụng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại các Chi nhánh huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2017

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa và Chi nhánh Nha Trang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2017, cụ thể như sau:

Cần tuyển dụng nhân sự

Công ty cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa cần tuyển dụng nhân sự cho một số nghề sau

 
.

các thông tin tiện ích