Tuyển dụng nhân sự

1. Công nhân vận hành máy chia nhãn mã vạch: Số lượng 05 Mô tả công việc: -    Vận hành máy chia nhãn mã vạch. Yêu cầu: -    Nam, tuổi đời từ 22 trở lên. -    Chịu khó, cầu tiến. -    Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, bằng cấp.

Thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa có nhu câu tuyển dụng 143 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442