Nhà biên kịch Nguyễn Sỹ Chức: Thổi hồn vào tuồng lịch sử

Thứ Bảy, 20/05/2017, 06:24 [GMT+7]

Nhà biên kịch Nguyễn Sỹ Chức: Thổi hồn vào tuồng lịch sử