Thông minh

Nha Trang sẽ được xây dựng thành "thành phố thông minh". Hiểu nôm na là một số lĩnh vực quan trọng sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, hiện đại hóa các khâu.   

Khó!

- Có tin này hay nè, facebook bị phạt 122 triệu đô vì tội nói dối về việc mua lại ứng dụng nhắn tin WhatsApp gì đó. Thấy chưa, công nghệ hiện đại, đến cả mạng xã hội che giấu thông tin cũng có ngày bị lộ. Ông cứ phải coi chừng, không nên nói dối vợ, có ngày cũng bị phạt hết tiền trong thẻ…

Thi cử

"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…", à không, lo mới đúng ông ạ. Đến hè, nghĩ cảnh con đi thi là thấy cuống cả lên! Năm ngoái thi kiểu khác, năm nay kiểu khác, mình là phụ huynh thôi mà cũng… mất ăn mất ngủ.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442