Video: Cử tri Khánh Hòa nô nức tham gia ngày hội toàn dân

22/05/2016, 21:35 [GMT+7]
.

 

;