Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1-7

21/03/2017, 07:39 [GMT+7]

Từ ngày 1-7, tăng thêm 7,4% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-7.


Đây là đề xuất được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Dự thảo này đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của bộ.


7 đối tượng sẽ được thụ hưởng chính sách này bao gồm:


1- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009 ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.


2- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009 ngày 22-10-2009, Nghị định số 121/2003 ngày 21-10-2003 và Nghị định số 09/1998 ngày 23-1-1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.


3- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000 ngày 4-8-2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.


4- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130 ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111 ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.


5- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008 ngày 27-10-2008, Quyết định số 38/2010 ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ.


6- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010 ngày 20-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

 
7- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011 ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.


T.A (Theo chinh phu.vn)
 

;