Người lao động khó khăn do Covid-19 được miễn phí công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định về miễn đóng đoàn phí công đoàn, trong đó bổ sung trường hợp khó khăn do Covid-19.

9 thủ tục sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký bảo đảm thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 2533/BHXH-BT về tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

 
.

các thông tin tiện ích