4 trường hợp miễn ngoại ngữ cho viên chức giáo dục nghề nghiệp thi thăng hạng

Thứ Tư, 25/03/2020, 23:01 [GMT+7]

4 trường hợp miễn ngoại ngữ cho viên chức giáo dục nghề nghiệp thi thăng hạng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 31 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 20-3-2020.


Theo đó, miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp dự thi thăng hạng trong 4 trường hợp sau:


- Có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;


- Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận; Chứng chỉ này phải còn trong thời hạn quy định tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.


- Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi;


- Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.


T.K

.

các thông tin tiện ích

111