Bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp kịp thời, an toàn trong dịch Covid-19

Chủ Nhật, 29/03/2020, 21:56 [GMT+7]

Bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp kịp thời, an toàn trong dịch Covid-19

Thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn, ngày 25-3, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 972 gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4; người hưởng cần chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu điện, mang theo thẻ chi trả đến các bưu cục để nhận tiền.


Đối với những người hưởng thuộc địa bàn cách ly do dịch bệnh, bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và cơ quan BHXH có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn. Đặc biệt, cơ quan Bưu điện sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tận nhà đối với người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú… Thời gian chi trả sẽ được thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương.


BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với bưu điện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn và đề xuất giải pháp. Bảo đảm thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập trung đông người, bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…


T.K
 

.

các thông tin tiện ích