Chi trả hơn 2.100 tỷ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp trong quý I

Thứ Hai, 23/03/2020, 22:05 [GMT+7]

Chi trả hơn 2.100 tỷ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp trong quý I

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong quý I, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp ước thực hiện 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019 (346.582 người), với tổng số tiền được chi trả ước thực hiện 2.119 tỷ đồng.


Ngoài chi trả trợ cấp thất nghiệp, số người được chi trả hỗ trợ học nghề do thất nghiệp ước thực hiện là 8.160 người, tăng khoảng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019 (7.409 người) với số tiền chi trả ước thực hiện là 18 tỷ đồng.


Theo quy định của Luật Việc làm, trong thời gian chưa tìm được việc làm mới, người lao động thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ gồm: Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc (có khống chế mức hưởng tối đa), thời gian hưởng phụ thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.


Ngoài ra, người lao động cũng được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, được hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng với thời gian không quá 6 tháng.


T.K 

.

các thông tin tiện ích