Quy định mới về hoạt động chứng thực

Thứ Hai, 16/03/2020, 23:15 [GMT+7]

Quy định mới về hoạt động chứng thực

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 01 ngày 3-3-2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23 ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
 
Theo đó, thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật; chứng thực hợp đồng, giao dịch và thẩm quyền chứng thực tại các huyện đảo. Thông tư có nhiều điểm mới so với quy định trước đây, cụ thể: Cơ quan thực hiện chứng thực có trách nhiệm lưu trữ giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký; xử lý giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật; chỉ có 4 trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; trách nhiệm của cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch…
 
Thông tư số 01 gồm 6 chương với 25 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-4-2020, thay thế Thông tư số 20/2015 ngày 29-12-2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 
Đ.Hữu
.

các thông tin tiện ích