Không chút lơ là

Chưa năm nào mà dải đất nghèo miền Trung hứng chịu thiên tai nặng nề, liên tục như năm nay. Hết những đợt mưa lụt kỷ lục là bão dữ, bão số 8, số 9 và tuần tới dự kiến là số 10.

Trái tim thôi thúc

Người miền Trung bao đời nay sống chung với bão lũ, đã quen với cảnh "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa…", nhưng chưa khi nào gánh chịu thiên tai nặng nề như đợt này. Những hình ảnh được truyền về từ tâm lũ Quảng Trị, Quảng Bình liên tục trên báo chí, mạng xã hội đã lay động con tim của cả xã hội.

Tư tưởng của Người về giới thương nhân

Cách đây 75 năm, chỉ ít ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 13-10-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn: "Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…".

 
.

các thông tin tiện ích