Vạn Ninh: Sức bật từ phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, tạo sức bật quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.  

Đất nước 90 mùa xuân có Đảng

Đất nước ta đang đón một mùa xuân đặc biệt. Mùa xuân này, Đảng ta tròn 90 năm dẫn dắt dân tộc tiến lên trên con đường cách mạng. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian khổ hy sinh để có được ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua, mừng Đảng - mừng xuân đã trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của dân tộc. Mùa xuân và Đảng, với đất nước mãi mãi là mùa xuân mơ ước của triệu triệu con dân đất Việt. 

Theo dấu những trang sử vàng

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chúng tôi tìm về những nơi từng là cơ sở trong quá trình vận động thành lập Đảng tại Khánh Hòa, tự hào ôn lại những trang sử vàng trên quê hương cách mạng.

 
.

các thông tin tiện ích