Đất nước 90 mùa xuân có Đảng

Đất nước ta đang đón một mùa xuân đặc biệt. Mùa xuân này, Đảng ta tròn 90 năm dẫn dắt dân tộc tiến lên trên con đường cách mạng. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian khổ hy sinh để có được ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua, mừng Đảng - mừng xuân đã trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của dân tộc. Mùa xuân và Đảng, với đất nước mãi mãi là mùa xuân mơ ước của triệu triệu con dân đất Việt. 

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 955 lần thứ nhất

Trong 2 ngày 20, 21-5, tại Vùng 4 Hải quân, Đảng bộ Lữ đoàn 955 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dấu những trang sử vàng

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chúng tôi tìm về những nơi từng là cơ sở trong quá trình vận động thành lập Đảng tại Khánh Hòa, tự hào ôn lại những trang sử vàng trên quê hương cách mạng.

 
.

các thông tin tiện ích