Phát hiện mới: Nhựa sinh học cũng độc hại như nhựa thông thường

Một nghiên cứu mới cho rằng, lợi ích duy nhất của nhựa sinh học là nó không được sản xuất từ dầu mỏ, còn lại nó vẫn độc hại như nhựa thông thường.

Cam Ranh: Nhiều đề tài khoa học công nghệ phát huy giá trị

Theo báo cáo của UBND thành phố Cam Ranh, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố có nhiều đề tài khoa học công nghệ đã phát huy giá trị.

Nhà khoa học Việt tạo tế bào chức năng gan từ tế bào gốc

Tế bào chức năng gan được biệt hóa đáp ứng đặc điểm hình thái, khả năng tích trữ và điều tiết, có tiềm năng sử dụng điều trị bệnh nan y.

 
.

các thông tin tiện ích