Đi giải quyết mâu thuẫn, lại chém người

Đang ngồi uống bia với Hùng, nhận được điện thoại của anh Minh Hoàng hẹn ra giải quyết mâu thuẫn, Đăng bèn kể cho Hùng nghe và rủ ...

Vứt bỏ túi xách, kẻ giật túi vẫn không thoát

Bị nhiều người dân truy đuổi, Tuyên vút bỏ túi xách vào bụi cây ven đường, nhưng ...

Rủ nhau đi đập phá quán để trả thù, 7 người lĩnh án

Dân và Phượng gặp Nghĩa, Cảnh, Hải, Quốc Long, Hoàng Long nhờ đi đánh con một người chủ quán vì người này từng đánh anh của Dân.

 
.

các thông tin tiện ích