Những trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất

Hỏi: Những trường hợp nào được xác định là các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất? (Trần Dũng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang)  

Những trường hợp không được lập vi bằng

Những trường hợp nào Thừa phát lại không được lập vi bằng?

Cơ quan điều tra VKSND tối cao có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm nào?

Theo Điều 4, quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao...

 
.

các thông tin tiện ích