Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh thông báo

Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Diên Khánh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đường Văn Lèn do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, các thửa đất tại xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viện Quân y 87 - Tổng cục Hậu cần kính báo

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Truyền thống Bệnh viện quân y 87 (10/7/1981 - 10/7/2020), do không có điều kiện tổ chức gặp mặt đông đủ...

Trường Đại học Nha Trang thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu sản xuất chitin phân tử lượng thấp có hoạt tính sinh học và bước đầu thử nghiệm trong bảo quản cá Ngừ chù (Auxis thazard) nguyên liệu",

 
.

các thông tin tiện ích