Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020

Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

1. Chỉ tiêu, số lượng và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng - Số lượng tuyển dụng 04 lao động: Làm việc tại Phòng giao dịch huyện, thị xã thành phố. 2. Đối tượng và điều kiện 2.1 Điều kiện chung - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.Có đơn đăng ký dự thi; có lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với điều kiện tuyển dụng. - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.  

Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 27/3/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.

 
.

các thông tin tiện ích