Tin buồn của gia đình đồng chí Trần Hữu Độ

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Lộc Thọ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Trần Hữu Độ, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng khoa Triết học Trường Đảng tỉnh Phú Khánh.

Tin buồn của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Toàn

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN P. Lộc Thọ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, nguyên cán bộ phòng Lương thực thị xã Thanh Hóa.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo Về việc kế hoạch đấu nối tuyến ống Dn300 trạm bơm Vĩnh Trường

Về việc kế hoạch đấu nối tuyến ống Dn300 trạm bơm Vĩnh Trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành đấu nối tuyến ống Dn300 ra, vào trạm bơm tăng áp Vĩnh Trường, nhằm đảm bảo việc cung cấp nước ổn định đến khu vực P. Vĩnh Trường và đường vòng núi Chụt. Do đó, công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau: Thời gian: từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 15/9/2020;

 
.

các thông tin tiện ích