Câu lạc bộ Hưu trí thông báo

Câu lạc bộ Hưu trí kính mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ 30 phút, ngày 15-1-2021 về Câu lạc bộ nghe thời sự: một số tình hình an ninh Quốc phòng trong nước và khu vực, do Đại tá Trịnh Việt Thành, Chính ủy – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa thông báo.

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Ngành: Khai thác thủy sản Mã số: 9620304 Của nghiên cứu sinh: Đỗ Đình Minh Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2020 Tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo V/v thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Vĩnh Phước

Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trang xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Vĩnh Phước như sau:  

 
.

các thông tin tiện ích