Thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

Thông báo thu hồi đất, mặt bằng Dự án công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại Thông báo số 1723/TB-UBND ngày 07/12/2020 kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về cuộc họp nghe báo cáo phương án và kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất, mặt bằng Dự án công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa thông báo

Ngày 20-11-2020, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 6845/QĐ-CT-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Việt Hải ....

 
.

các thông tin tiện ích