Gỡ khó cho doanh nghiệp quảng cáo

Thứ Tư, 08/07/2020, 22:34 [GMT+7]

Gỡ khó cho doanh nghiệp quảng cáo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thuê bảng quảng cáo do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Theo đó, đối với các doanh nghiệp đã thực hiện ký hợp đồng cho thuê vị trí các phương tiện quảng cáo ngoài trời trước ngày 1-1-2018 được giãn thời gian nộp tiền thành 3 đợt (từ ngày ban hành văn bản này đến cuối tháng 11), nhưng vẫn phải đảm bảo nộp đủ 100% giá trị hợp đồng của năm 2020. Đối với những doanh nghiệp trúng đấu giá thuê vị trí các phương tiện quảng cáo ngoài trời đợt tháng 9-2019, thống nhất giãn thời gian ký hợp đồng thuê vị trí các phương tiện quảng cáo ngoài trời, nhưng thời gian ký hợp đồng chính thức để bắt đầu thu tiền chậm nhất là ngày 1-10-2020.


Trường hợp các doanh nghiệp quảng cáo không nộp tiền, hoặc không ký hợp đồng theo đúng thời hạn, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thu hồi, hủy kết quả đấu thầu vị trí các phương tiện quảng cáo.


N.T


 

.

các thông tin tiện ích

111