Nỗi lo mùa hè...

"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…", mùa hè này hát bài này có vẻ hợp ông nhỉ? Phượng nở, ve kêu, hè tới mà lũ trẻ vẫn đang cắp sách tới trường, rộn ràng thi cử…

Dễ và khó!

- Này ông bạn già, tình hình là tháng 7 này chưa được tăng lương đâu nhé! Cũng là tại bà cô Vi, đương không xuất hiện làm mọi thứ đảo lộn…

Bình thường!

- Nhịp sống đang dần trở lại bình thường, nhưng vẫn phải nêu cao tinh thần cảnh giác với bà cô Vi, ông nhé!

 
.

các thông tin tiện ích