VIDEO: Mang "Xuân ấm áp" đến bệnh nhi đêm giao thừa25/01/2020