VIDEO: Bắt nhóm đối tượng trộm hơn 30 cây vàng21/04/2020