VIDEO: Nha Trang ngày đầu cho tắm biển trở lại04/05/2020