VIDEO: Trao 15 bộ máy vi tính cho trường THCS A.Yersin (xã Suối Cát, Cam Lâm)07/05/2020