VIDEO: Khai thác vàng trái phép ở Ninh Hòa, Khánh Hòa25/06/2020