VIDEO: Phiên chợ thực phẩm an toàn năm 202027/06/2020