VIDEO: 56 thanh niên phê ma túy trong căn hộ cho thuê17/08/2020