VIDEO: Thi công hệ thống thoát nước, gây mất an toàn giao thông07/08/2020