VIDEO: Sôi nổi hội thi cắm hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII16/10/2020