Đào tạo gắn với nhu cầu nguồn nhân lực

Từ một trường đầu ngành về thủy sản, sau 61 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học  Nha Trang đã phát triển thành trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa trình độ, 2 lần đạt chuẩn kiểm định chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về nguồn nhân lực của tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ và cả nước.

Phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học

Với thế mạnh về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản, Trường Đại học Nha Trang hướng đến trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Trung Bộ và cả nước. Đồng thời, nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và thế giới.

Thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình

Tại Nghị định số 71/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, Chính phủ quy định: Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện từ ngày 1-7-2020 đến hết 31-12-2030, chia làm 2 giai đoạn.

 
.

các thông tin tiện ích