Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung học kỳ II

Thứ Ba, 31/03/2020, 22:33 [GMT+7]

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung học kỳ II

Ngày 31-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020. Công văn ra đời trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để công tác dạy - học phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hoàn thành chương trình GD phổ thông theo kế hoạch năm học đã điều chỉnh.


Theo đó, có 9 môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Thủ công - Kỹ thuật, Thể dục. Việc tinh giản được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình, để đảm bảo các trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình GD phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học; các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề.


Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các sở GD-ĐT điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kì II năm học 2019 - 2020. Các nhà trường ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp; tăng cường các hình thức dạy học từ xa như dạy học qua Internet và trên truyền hình.


T.K

 

.

các thông tin tiện ích