Cam Ranh: Triển khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

Thứ Ba, 21/07/2020, 22:18 [GMT+7]

Cam Ranh: Triển khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021

UBND TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa có văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021.


Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất gửi UBND thành phố trước ngày 15-8 để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định. Lưu ý văn bản cần nêu rõ căn cứ để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Cụ thể, đối với dự án thực hiện bằng nguồn ngân sách nêu căn cứ dự án ghi vốn; các dự án còn lại nêu căn cứ chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật xây dựng chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh nêu rõ chủ trương bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


V.L
 

.

các thông tin tiện ích