Hướng dẫn thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Thứ Ba, 21/07/2020, 22:15 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định 53 (ngày 5-5-2020) của Chính phủ. Cụ thể, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là các cơ sở hoạt động thuộc các loại hình theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 53. Mức phí chia ra 2 trường hợp, gồm cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20m3/ngày đêm và từ 20m3/ngày đêm trở lên.


Kể từ ngày 1-1-2021, mức phí cố định tăng lên so với Nghị định 154 của Chính phủ. Theo đó, cơ sở có tổng lượng nước thải từ 20m3/ngày đêm trở lên và từ 10 đến 20m3/ngày đêm là 4 triệu đồng/năm; 5 - 10m3/ngày đêm là 3 triệu đồng/năm; dưới 5m3/ngày đêm là 2,5 triệu đồng/năm. Trường hợp cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình dưới 20m3/ngày đêm thì kê khai nộp phí một lần cho cả năm; trường hợp cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình từ 20m3/ngày đêm trở lên thì hàng quý thực hiện kê khai để được thẩm định.


Q.V

 

.

các thông tin tiện ích