Kiến nghị dừng giám sát môi trường định kỳ tại bãi rác Hòn Rọ và nhà máy xử lý chất thải nguy hại

Thứ Hai, 20/07/2020, 22:56 [GMT+7]

Kiến nghị dừng giám sát môi trường định kỳ tại bãi rác Hòn Rọ và nhà máy xử lý chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có báo cáo số 91 về kết quả giám sát môi trường đối với bãi rác Hòn Rọ và nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.


Theo đó, sở giám sát bãi rác Hòn Rọ từ tháng 10-2017; giám sát nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại từ tháng 4-2018. Tại bãi rác Hòn Rọ, Sở tiến hành giám sát tần suất 3 lần/tháng về chất lượng nước thải, không khí và quy trình vận hành bãi chôn lấp. Từ tháng thứ 7, tần suất giảm còn 2 lần/tháng và từ tháng thứ 12 trở đi còn 1 lần/tháng. Ngoài ra, sở tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật môi trường 1 lần/năm. Tương tự, tại nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, trong năm hoạt động thứ nhất giám sát tần suất 2 lần/tháng đối với chất lượng nước thải, không khí, khí thải; kiểm tra chấp hành pháp luật môi trường 1 lần/năm. Từ năm thứ 2 trở đi giảm xuống 1 lần tất cả các chỉ tiêu nói trên.


Kết quả giám sát cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dân cư cách bãi rác và nhà máy 800m về phía đông luôn ổn định, các thông số ô nhiễm đều đạt quy chuẩn. Việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại 2 cơ sở cũng ổn định; không ghi nhận kiến nghị của người dân phản ánh ô nhiễm môi trường của 2 cơ sở này.


Từ kết quả trên, Sở TN-MT kiến nghị dừng thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ đối với bãi rác Hòn Rọ và nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Việc giám sát môi trường sẽ giao lại cho 2 đơn vị quản lý các cơ sở này thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt là: Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa (quản lý bãi rác Hòn Rọ) và Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa (quản lý nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại).


V.L


 

.

các thông tin tiện ích