Những tổ ấm không khói thuốc lá

Qua 3 năm hoạt động, mô hình Câu lạc bộ "Tổ ấm không khói thuốc lá" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa thành lập tại Ninh Hòa và Vạn Ninh hoạt động khá hiệu quả…  

Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS: Nhiều kết quả tích cực

Được triển khai từ năm 2015, đến nay, mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp, ngành, gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng.

84 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19

Tính đến ngày 27/10/2020 đã có tổng cộng 84 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.  

 
.

các thông tin tiện ích